Byli jsme podpořeni MŠMT

Na začátku června jsme se dozvěděli, že náš projekt na poskytování programů všeobecné a selektivní prevence byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V průběhu roku 2024 jsme se zavázali poskytnout 40 programů všeobecné prevence (20 tříd, vždy po dvou vstupech do třídy) a 2 programy dlouhodobé selektivní prevence (vždy nejméně 11 hodin práce se třídou). Rozpočet projektu pamatuje na lektorné, ale také na náklady na supervizi nebo nákup pomůcek.

Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2024.