Nezařazené

1 post

Byli jsme podpořeni MŠMT

Na začátku června jsme se dozvěděli, že náš projekt na poskytování programů všeobecné a selektivní prevence byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V průběhu roku 2024 jsme se zavázali poskytnout 40 programů všeobecné prevence (20 tříd, vždy po dvou vstupech do třídy) a 2 programy dlouhodobé selektivní prevence (vždy nejméně 11 hodin práce se […]