CPP Advaita hledá nové lektory a lektorky na všeobecnou prevenci!

Obsah práce: 

 • Přímá práce s účastníky preventivního programu (třída – žáci ZŠ a studenti SŠ, třídní učitel)
  Příprava jednotlivých bloků programu (na základě stanovené metodiky)
 • Psaní zpráv z programů
 • Účast na poradách a supervizích

Očekáváme:

 • Alespoň započaté vysokoškolské studium zaměřené na práci s lidmi (pedagogika, psychologie, sociální práce, ošetřovatelství, adiktologie atd.)
 • Orientaci v problematice primární prevence rizikového chování
 • Praxi z práce s dětmi (praxe v oblasti primární prevence výhodou)
 • Kurzy zaměřené na oblast primární prevence výhodou
 • Zájem o další vzdělávání 
 • Schopnost komunikace a práce se skupinou 
 • Schopnost samostatně pracovat a rozhodovat se 
 • Jasný postoj k návykovým látkám (včetně alkoholu), abstinence od nelegálních drog 

Nabízíme:

 • Smysluplnou, pestrou a tvořivou práci s dětmi a mladými lidmi
 • Možnost dále se vzdělávat, práci pod supervizí
 • Práci na DPP s dobrým finančním ohodnocením
 • Práci v malém týmu v zázemí respektované organizace
 • Nástup ihned

 

Své žádosti a strukturované životopisy zasílejte Jitce Kolářové,  vedoucí CPP, na email kolarova@advaitaliberec.cz
Součástí náborového procesu je přijímací pohovor a dva náslechy na programech ve školách.

Více informací o Centru primární prevence naleznete na prevence.advaitaliberec.cz

 

Leták k vytištění zde: INZERÁT LEKTOŘI_leták