O nás

V Centru primární prevence podporujeme lidi ve zdravém způsobu života bez závislosti, ať už jsou to děti a mladiství nebo senioři, nebo odborníci a odbornice, kteří s těmito skupinami pracují. (Poslání a cíle služby)

Mezi hodnotami, které ctíme, jako klíčové vnímáme vzájemný respekt při spolupráci a zprostředkování formujícího zážitku i dostatku informací a profesionální zdatnost týmu.

Jsme součástí ADVAITA, z. ú., odkud čerpáme znalosti a zkušenosti z léčby závislostí, i podporu a stabilní zázemí pro práci.

Náš tým tvoří zkušené lektorky a lektoři. Jsme lidé z rozmanitých oborů: speciální pedagogiky, učitelství, sociální práce, psychoterapie nebo mediálních studií, a průběžně se dále vzděláváme.

Jsme členem Sekce primární prevence APAS  a regionálních pracovních skupin věnujících se primární prevenci rizikového chování.

První programy primární prevence nabídla Advaita školám v roce 2010. O pět let později jsme své služby pro školy výrazně posílili a začali nabízet i vzdělávání pro dospělé zejména v oblasti prevence závislostí. V roce 2018 jsme získali certifikaci programu všeobecné primární prevence pro 2. stupeň ZŠ a indikované prevence. (Zásady kvality)