Ceník

Programy pro školy a školská zařízení

Všeobecná prevence

program pro 1. stupeň ZŠ (2 x 45 minut): 3 000 Kč

program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (3 x 45 minut): 3 800 Kč

V případě objednání komplexního programu (programy pro všechny třídy a ročníky) je možné se domluvit na nižší ceně.

Selektivní prevence

Sociometrické šetření (2 x 45 minut + konzultace k vyhodnocení): 5 000 Kč

Mapovací setkání (2 x 45 minut, vyhodnocení): 4 000 Kč

Následný program (3 setkání, každé 3 x 45 minut + konzultace): 15 000 Kč

Každé další setkání (3 x 45 minut + konzultace): 5 000 Kč

Program selektivní prevence se vždy skládá z sociometrického šetření nebo mapovacího setkání a následného programu (celkem tedy 4 setkání). Dle domluvy se dají doplatit další setkání. Více zde.

Indikovaná prevence

Skupinová indikovaná prevence (10 setkání, každé 2 x 45 minut): 30 000 Kč

Individuální indikovaná prevence (6 setkání, každé 60 minut): 6 000 Kč

Každé další setkání individuální IPP (60 minut): 1 000 Kč

Programy pro seniory, veřejnost

1 beseda (45 minut): 1 000 Kč

Vzdělávání

Třída v pohodě (7 hodin): 2000 Kč za osobu

Závislost na obrazovkách, s akcentem na fenomén počítačových her (120 minut): 500 Kč za osobu

Kurzy na míru jsou naceněny individuálně.

Poradenství (45 minut): 1 000 Kč

Doprava mimo Liberec: 8 Kč za kilometr

Ceník je platný od 1. 7. 2022