Jak si službu objednat?

Všeobecná a selektivní prevence

Vyplňte Objednávku (ke stažení zde), kde uvedete kontaktní údaje školy, programy, které jste si vybrali, a preferované termíny konání.

Objednávku zašlete na e-mail primarniprevence@advaitaliberec.cz.  Budeme vás kontaktovat pro domluvu konkrétního data konání programu, doplnění informací a uzavření smlouvy. 

Před samotným konáním programu od vás ještě budeme chtít informace o prostředí školy a jejích preventivních aktivitách a tzv. anamnézu třídy, abychom dokázali programy dobře uzpůsobit konkrétním podmínkám ve škole a třídě.

V případě zájmu je možné se i osobně před započetím spolupráce setkat a probrat vzájemná očekávání, průběh programů atd.

Indikovaná prevence

Proces objednávky probíhá obdobně (vyplnění a zaslání Objednávky). Dále se vyplňuje Anamnestický list klienta, ve spolupráci se zákonným zástupcem nebo zástupcem dětského domova. Probíhá vstupní rozhovor se samotným účastníkem programu, vyplňuje se souhlas s poskytnutím osobních údajů a podepisuje kontrakt. 

Online programy, webináře a další služby

Ozvěte se nám na e-mail primarniprevence@advaitaliberec.cz. Podrobnosti domluvíme individuálně.

Kapacita a čas poskytování služby

Programy školské prevence probíhají v čase vyučování, indikovaná prevence navíc může probíhat i v odpoledních hodinách. Kapacita služby je 4-5 skupinových programů školské prevence týdně (VPP, SPP, IPP) a 4 individuální programy indikované prevence za 2 týdny. Kapacita preventivních a vzdělávacích aktivit pro dospělé je 1 program měsíčně. Poskytujeme je obvykle v odpoledních a podvečerních hodinách. Informace o konkrétních volných termínech vám poskytneme telefonicky nebo e-mailem (najdete je v Kontaktech). Více viz Informace pro zájemce k jednotlivým druhům preventivních aktivit.