Primární prevence v nouzovém stavu

Foto Hans Peter Gauster, Unsplash

Vážení vyučující, školní metodici prevence, rodiče, žáci a žačky,

Rádi bychom vás informovali o poskytování služeb Centra primární prevence během nouzového stavu. Jako preventistky a preventisté si přejeme, aby se školy co možná nejdříve otevřely a aby děti, vyučující i rodiče mohli fungovat v režimu, který dobře znají a jsou na něj nastavení. Přece jen se ale připravujeme i na delší období uzavření škol, a tak vyvíjíme preventivní programy on-line.

Postupně připravujeme několik on-line programů všeobecné primární prevence. Budou kratší, ale stále interaktivní, se zážitkovou složkou a s tvůrčím využitím informačních technologií, tam, kde to bude možné. Selektivní prevenci, kde je potřebná interakce celého kolektivu, nadále budeme poskytovat pouze v prezenční formě. U programů indikované prevence bude záležet na individuální domluvě. Nově také rozjíždíme on-line prevenci (nejen) pro rodiče na našem YouTube kanále.

V plném rozsahu nadále nabízíme poradenství pro vyučující, děti a mládež i rodiče. S otázkami ohledně rizikového chování se na nás můžete obracet emailem, telefonicky i přes sociální sítě (fbinstagram).

Rádi bychom vás také ujistili, že tým Centra primární prevence dodržuje doporučené hygienické zásady (3R – ruce, roušky, rozestupy), abychom minimalizovali riziko navlečení nákazy do škol, kde programy, jak doufáme, brzo budeme opět poskytovat.

Těšíme se na spolupráci. Jsme tu pro vás.

Tým Centra primární prevence