Online prevence

Programy probíhají v aplikaci Google Meet a v dalších aplikacích (Jamboard, Mentimeter apod.), na které žáci během programu dostanou odkaz. Není třeba se nikam přihlašovat. Na program je vhodné se připojit přes počítač. (Žáci s tabletem nebo chytrým telefonem se také mohou účastnit, ale bude to pro ně méně pohodlné.) Žáci také budou potřebovat psací potřeby a papír.

Žáci před samotným programem dostanou odkaz na krátké video s informacemi o programu a pravidlech komunikace.

Program vedou dva lektoři/lektorky. Na programu je nutná účast pedagoga školy.

Délka: 3 x 45 minut

Počet dětí: jedna třída, u tříd s více než 30 žáky doporučujeme rozdělit na poloviny

Vybrané prezenční programy nyní pro Vás máme i v online verzi. Navíc online nabízíme:

 

Kyberšikana

určeno pro 6.-9. ročník

Program se zaměřuje na vrstevnickou kyberšikanu. Motivuje žáky k bezpečnému a etickému chování na internetu, aby se nestali ani obětí, ani pachatelem kyberšikany. Informuje o tom, jak postupovat a kam se obrátit, pokud se s ní setkají. Program bude uzpůsoben věku třídy. Program není vhodný pro třídy, v nichž k útokům přes internet došlo.

Jak přežít distanční výuku?

určeno pro 6.-9. ročník ZŠ

Program žákům nabízí prostor věnovat se tomu, co prožívají v době uzavření školy. Nabízí jim možnost pojmenovat, co je motivuje a co demotivuje k distanční výuce, a podporuje je v hledání řešení a dává jim nástroje, jak pracovat s únavou a apatií. Program bude uzpůsoben věku žáků.

 

Zvládání stresu a sebepéče

určeno 9. ročník ZŠ a středoškoláky

Cílem programu je poskytnout informace o tom, co je stres, jak v těle a psychice funguje, a nabídnout různé strategie, jak si udržet míru stresu pod kontrolou i v době, kdy obvyklé způsoby jako sportování nebo setkávání s přáteli nejsou možné. Interaktivní přednáška v délce 60 minut.