Poradenství

Poradenství v oblasti prevence rizikového chování poskytujeme jak dětem a mládeži, tak vyučujícím a školním metodikům, a také rodičům. Školám navíc nabízíme poradenství v oblasti „technického“ zajištění prevence: k tvorbě minimálních preventivních plánů školy, případně k psaní projektových žádostí k získání financí na prevenci.

Poradenství v oblasti prevence rizikového chování

Tento typ poradenství je zdarma.

Poradenství pedagogům

Poskytujeme informace z oblasti rizikového chování (srozumitelný překlad zákonů a vyhlášek, aktuality a trendy, odkazy na návaznou odbornou pomoc, příklady postupů při řešeni krizových situaci apod.). Poradenství je poskytováno na vyžádání, případně jako reakce na konkrétní situaci, která se otevře prostřednictvím poskytovaných služeb Centra primární prevence Advaita. Poradenství poskytujeme osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Poradenství rodičům

Rodičům poskytujeme informace z oblasti rizikového chování děti a mládeže (odkazy na návaznou odbornou pomoc, příklady postupů při řešeni krizových situaci apod.). Poradenství je poskytováno na vyžádání. O službě informuje rodiče obvykle škola, kde realizujeme preventivní programy. Poradenství poskytujeme osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Poradenství dětem a mládeži

Poradenství pro děti a mládež je nedílnou součástí preventivních programů. Kromě toho mají žáci a studenti možnost využívat krabičku na anonymní dotazy či se poradit s lektory a lektorkami o přestávkách či po programu. Poskytujeme základní poradenské služby, včetně základní krizové intervence. Poskytujeme informace z oblasti rizikového chování dětí a mládeže a jeho prevence. Poradenství je poskytováno osobně a na vyžádání, v případě, kdy jde o reakci na konkrétní situaci, která se otevře díky Programům PP. V závažnějších případech odkazujeme na Centrum ambulantních služeb Advaita, které nabízí poradenství i dětem a mládeži.

Poradenství k „technickému“ zajištění preventivních aktivit

Poskytujeme podporu a vedení při tvorbě minimálních preventivních plánů školy (struktura plánu, nezbytné části, nastavení cílů a vyhodnocení jejich dosažení; oblasti prevence a současné trendy v rizikovém chování; vhodné odborné zdroje atd.). 

Dále nabízíme podporu a vedení při psaní grantových žádostí na získání finančních prostředků pro prevenci (projektová logika, nastavení indikátorů, vhodní dárci).

Nabízíme buď jednorázové konzultace nebo tři setkání (příprava, průběh, zpětná vazba). Tato služba je zpoplatněna, ceny najdete v Ceníku.