Pro veřejnost a seniory

Preventivní programy pro dospělé nabízíme především seniorům a rodičům.

Závislost v seniorském věku

Program je určen seniorům, klientům ambulantních a pobytových sociálních a zdravotních služeb. Program je veden formou besedy, je rozdělen do dvou tematických bloků (á 45 minut): látkovénelátkové závislosti.
Program vysvětluje pojem závislost, její vznik a rozvoj u seniorů. Důraz je kladen především na alkoholovou, lékovou závislost a různé formy patologického hráčství.
Cílem programu je vhodným způsobem pomoci seniorům uvědomit si možný problém, posílit jejich motivaci ke změně a předat informace o možnostech péče.

Semináře pro veřejnost

Nabízíme besedy a semináře na téma látkových a nelátkových závislostí, rizik na internetu a dalších forem rizikového chování. Besedy a semináře pro veřejnost realizujeme na základě konkrétní objednávky. Nejčastěji si seminář objednávají školy pro rodiče žáků nebo třeba mateřská a rodinná centra.

Webináře

Nabízíme online webináře na témata spojená s internetem. Probíhají přes platformu Google Meet a trvají 90 minut. Pro realizaci se webináře musí účastnit alespoň 8 osob.

Sociální sítě bezpečně

Dozvíte se, jak děti připravit na život na internetu, a především na sociálních sítích, a v praktických ukázkách uvidíte, jak je možné dětem pomoci nastavit zabezpečení a soukromí na jejich účtech.

Lákadla a rizika digitálních her

Dozvíte se, co děti na hraní her láká. Jak poznat, jaká hra je pro dítě vhodná a jaká ne. Jaké závislostní mechanismy vývojáři používají. Jak poznat, že už má dítě s hraním problém a kam se obrátit.

Jak se bránit kyberšikaně?

Dozvíte se, jak kyberšikana vypadá, kde se odehrává, a proč. Probereme, jak se dá kyberšikaně předcházet a co dělat, když už k ní došlo, ať bylo vaše dítě v roli oběti, svědka nebo agresora.