Pro veřejnost a seniory

Preventivní programy pro dospělé nabízíme především seniorům a rodičům. ZÁVISLOST V SENIORSKÉM VĚKU Program je určen seniorům, klientům ambulantních a pobytových sociálních a zdravotních služeb. Program je veden formou besedy, je rozdělen do dvou tematických bloků (á 45 minut): látkové a nelátkové závislosti. Program vysvětluje pojem závislost, její vznik a rozvoj u seniorů. Důraz je kladen především na alkoholovou, lékovou závislost a různé formy … Pokračování textu Pro veřejnost a seniory