Třídy a kolektivy

Programy školské primární prevence rizikového chování Programy zacílené na děti a mládež poskytujeme v těchto formách: všeobecná prevence 1. stupeň ZŠ (3.-5. třída) 2. stupeň ZŠ  SŠ selektivní prevence indikovaná prevence