Selektivní primární prevence

Program selektivní primární prevence je poskytován skupinám, kde jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování. Je určen školním třídám 3.-9. ročníku základní školy a třídám středních škol, případně jiným kolektivům obdobného věku (tj. věk 8–18 let).

Program je vždy tvořen individuálně, je přizpůsoben konkrétnímu třídnímu kolektivu a situaci v něm. Nejčastějšími tématy, které skupiny řeší, jsou nezdravé, ohrožující vztahy mezi členy skupiny, případně k nějaké autoritě (vyučující).

Příklady situací, kdy zvolit selektivní primární prevenci: 

  • Třída má problémy s kázní a vztahy k učitelům.
  • Žáci ve třídě mají problematické vztahy mezi sebou (nedůvěra, pomluvy, neschopnost spolupráce…).
  • Třída je roztříštěná na jednotlivce nebo skupinky, třída je složená ze zbytků více tříd (např. v 6. ročníku).
  • Ve třídě jsou počáteční stádia šikany.
  • Ve třídě je potřeba obnovit zdravé normy chování po vyšetření šikany v pokročilejších stádiích.
  • Ve třídě jsou skupiny žáků ohrožené závislostním chováním (alkohol, kouření, nelegální drogy, gambling, „závislost na obrazovkách“), sebepoškozováním nebo jiným rizikovým chováním.
  • Třída je zasažená nějakou formou nesnášenlivosti (rasismus, homofobie…).

Program se sestává ze čtyř setkání v celkové délce 11 vyučovacích hodin. Je složen z fáze mapovací, intervenční a závěrečné hodnoticí. Před započetím spolupráce probíhá schůzka, kde si vyjasňujeme vzájemně svá očekávání a možnosti. Po mapovacím setkání se třídou v trvání 2×45 minut se obě strany rozhodují, zda chtějí ve spolupráci dále pokračovat. Pokud se rozhodnou spolupráci ukončit, objednatel dostává zprávu z programu a doporučení pro práci se skupinou. Pokud se rozhodnou pokračovat, následný program je složen ze tří setkání, každé v délce 3×45 minut. V případě potřeby je možné program prodloužit o další setkání.

Nezbytnou součástí práce jsou konzultace s třídním učitelem/ učitelkou, a to vždy před a po setkání. Před setkáním vyučující informuje o tom, co se od minula ve skupině dělo, lektoři zase informují o průběhu programu a roli učitele v něm. Po setkání obě strany zhodnotí průběh, hledají možné strategie další práce se třídou.

Programy selektivní primární prevence jsou určeny vždy pouze pro jeden třídní kolektiv. 

Podrobné informace o programu najdete zde.