Všeobecná primární prevence

Program všeobecné primární prevence je zaměřen na běžnou populaci dětí a mládeže, která se ještě s rizikovým setkáním nesetkala nebo není zvýšeně ohrožená. Je to tedy typ programu, který si škola plánuje dopředu ve svém preventivním plánu. 

Nabízíme programy zaměřené na podporu zdravého životního stylu a na prevenci většiny druhů rizikového chování: na zneužívání návykových látek a závislosti (alkohol, tabákové výrobky, nelegální návykové látky, i nelátkové závislosti); dále na podporu zdravých vztahů a prevenci různých forem šikany a ubližování (včetně kybernásilí); na prevenci rizikového sexuálního chování, nesnášenlivosti (rasismus, xenofobie) a na prevenci působení manipulativních skupin (sekty, extremistické skupiny).

Program je koncipován jako ucelený, dlouhodobý systém na sebe navazujících setkání. Doporučené penzum jsou 2 programy za školní rok. Jednotlivé bloky programu jsou zaměřeny tematicky. Každý jednotlivý program je doporučen pro konkrétní věkovou skupinu (školní ročník), u některých ročníků nabízíme více než dvě témata – škola si tedy může vybrat konkrétní skladbu bloků podle svých potřeb.

Ucelený program nabízíme pro prvnídruhý stupeň základní školy. Preventivní semináře nabízíme také pro střední školy. Pod jednotlivými odkazy na stupeň vzdělávání najdete konkrétní nabídku a popis bloků.

Po dohodě je možné realizovat i jednorázové programy. Efektivnější je však dlouhodobá spolupráce.

Před každým programem konzultujeme s třídním učitelem nebo učitelkou aktuální situaci ve třídě. Programy primární prevence jsou určeny vždy pouze pro jeden třídní kolektiv. 

Podrobné informace o programu naleznete zde.