Střední školy

Programy na středních školách trvají tři vyučovací hodiny (3x45minut) a zaměřují se na tři konkrétní typy rizikového chování.

Drogy a my

Program poskytuje informace o problematice návykových látek, především o alkoholu, marihuaně, ale i dalších drogách. Pozornost věnuje legislativnímu rámci užívání a držení návykových látek. Motivuje ke zdravému životnímu stylu a vědomí vlastních hodnot. Posiluje schopnost odolávat skupinovému tlaku a drogy odmítnout.

Já a kolektiv

Program se zaměřuje na rozvoj zdravých vztahů ve třídě. Zabývá se i podporou individuality každého člena třídy a jeho postavení v kolektivu. Připomene nebezpečí šikany a možnosti obrany proti ní.

Bezpečí na netu

Program se studenty otevře téma lákadel a rizik internetu a sociálních sítí. Diskutuje i internetové fenomeny jako „digitální demence“. Připomene zásady bezpečného a slušného chování na internetu, věnuje se i autorským právům v tomto prostředí.