Vzdělávání v prevenci

Pro pedagogy, ale i další pracovnice a pracovníky v pomáhajících profesích (ve zdravotnických a sociálních službách) nabízíme vzdělávání a poradenství v oblasti prevence rizikového chování. Třída v pohodě vzdělávání pro třídní učitele na téma prevence šikany a podpora pozitivního klimatu ve třídě Intenzivní jednodenní vzdělávání je zaměřeno na prevenci šikany a na podporu vztahů v třídním kolektivu. Školení v sobě spojuje teoretickou a sebezkušenostní část. V teoretické části … Pokračování textu Vzdělávání v prevenci