Senioři

Závislost v seniorském věku

Program je určen seniorům, klientům ambulantních a pobytových sociálních a zdravotních služeb. Program je veden formou besedy, je rozdělen do dvou tematických bloků (á 45 minut): látkovénelátkové závislosti.
Program vysvětluje pojem závislost, její vznik a rozvoj u seniorů. Důraz je kladen především na alkoholovou, lékovou závislost a různé formy patologického hráčství.
Cílem programu je vhodným způsobem pomoci seniorům uvědomit si možný problém, posílit jejich motivaci ke změně a předat informace o možnostech péče.