Zaměstnavatelé a firmy

Školení pro komerční firmy

Drogy na pracovišti (vzdělávací program pro zaměstnavatele)

Časová dotace 60 min., max. kapacita 30 osob

V rámci programu nabízíme především tato témata:

  • Nejčastěji užívané drogy v ČR a našem kraji.
  • Jak poznám, když je někdo intoxikovaný?
  • Možnosti a limity testování.
  • Diskuse nad tím, co vás zajímá

Po předchozí domluvě je možné program přizpůsobit potřebám jednotlivých firem.

Vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

Vzdělávací program zaměřený na práci s uživateli návykových látek.

Časová dotace 180 min., max. kapacita 20 osob

Cílem programu je seznámit účastníky se základními pojmy z oboru adiktologie. Seminář je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří se v průběhu praxe mohou setkat s klientem, uživatelem návykových látek. V průběhu semináře získají účastníci teoretické znalosti o vzniku a vývoji závislosti, negativních důsledcích užívání návykových látek a budou se orientovat v systému péče o závislé. Dále pak budou účastníci schopni zprostředkovat klientovi vhodnou následnou službu s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav.

Program nabízíme ve shora uvedené základní formě, dále pak je ho možné přizpůsobit konkrétní cílové skupině.