Zpátky do školy!

Cílem kurzu je posílit dobré vztahy ve třídě po půlroční odmlce, navázat na pravidla soužití ve třídě a sdílet rozdílné zážitky, radosti i obavy, z období uzavření škol a prázdnin. Je vhodný i pro nové kolektivy. Program mimo jiné nabízí třídním možnost sledovat žáky, jak pracují, jak se jim daří zapojit se do kolektivu a režimu práce ve škole, a podle toho nastavit další způsob práce se třídou.

Kurz nabízíme základním i středním školám, jeho obsah bude uzpůsoben věku účastníků.

Délka: 4 vyučovací hodiny

Kurz je veden dvěma lektory/lektorkami.