Zvládání stresu a sebepéče – nový on-line preventivní program

Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Cílem programu je poskytnout informace o tom, co je stres, jak v těle a psychice funguje, a nabídnout různé strategie, jak si udržet míru stresu pod kontrolou i v době, kdy obvyklé způsoby jako sportování nebo setkávání s přáteli nejsou možné. Vyzývá účastníky ke sdílení toho, co zrovna jim na snížení stresu funguje, ale i k vyzkoušení jiných, možná neobvyklých strategií.

Program je vhodné zařadit do povinné on-line výuky, např. do třídnických hodin. Je určen pro starší děti: deváté ročníky ZŠ, středoškoláky.

Program lektorujeme především v aplikacích Google (Classroom, Meet ad.). Délka: 60 minut.

Program poskytujeme do konce roku 2020 zdarma. Objednávejte na prevence@advaitaliberec.cz